homeคม 324
person
คม 324

ผู้สอน
ผศ. ดร. ชุติมา คงจรูญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คม 324

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12181

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักศึกษาสาขาเคมีที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคม 324 ปฏิบัติการชีวเคมี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)