homeคม 324
personperson_add
คม 324

ผู้สอน
ผศ. ดร. ชุติมา คงจรูญ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คม 324

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12181

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาสาขาเคมีที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคม 324 ปฏิบัติการชีวเคมี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)