ผู้สอน
ผศ. ดร. ชุติมา คงจรูญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คม 324


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12181

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาสาขาเคมีที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคม 324 ปฏิบัติการชีวเคมี