homePower System Protection
person
Power System Protection

ผู้สอน
นาย กิตติวุฒิ จีนนะบุตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Power System Protection

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1219

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

Power System Protection (04 - 021 - 421)

สาเหตุและสถิติการเกิดฟอลต์
•หลักการของการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
หลักการอินเตอร์รับเตอร์ ตัดตอนอัตโนมัติ ฟิวส์
•หม้อแปลงกระแสและหม้อแปลงแรงดัน
หลักการโครงสร้างและคุณลักษณะของรีเลย์ระบบป้องกัน
•การแบ่งโซนของระบบป้องกัน
การประสานการทำงานของรีเลย์
•การป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า บัส หม้อแปลง สายส่งและสายป้อน

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)