เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Power System Protection

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Power System Protection (04 - 021 - 421)

สาเหตุและสถิติการเกิดฟอลต์
•หลักการของการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
หลักการอินเตอร์รับเตอร์ ตัดตอนอัตโนมัติ ฟิวส์
•หม้อแปลงกระแสและหม้อแปลงแรงดัน
หลักการโครงสร้างและคุณลักษณะของรีเลย์ระบบป้องกัน
•การแบ่งโซนของระบบป้องกัน
การประสานการทำงานของรีเลย์
•การป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า บัส หม้อแปลง สายส่งและสายป้อน