Power System Protection


ผู้สอน
นาย กิตติวุฒิ จีนนะบุตร
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 5 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Power System Protection

รหัสวิชา
1219

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คำอธิบายวิชา

Power System Protection (04 - 021 - 421)

สาเหตุและสถิติการเกิดฟอลต์
•หลักการของการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
หลักการอินเตอร์รับเตอร์ ตัดตอนอัตโนมัติ ฟิวส์
•หม้อแปลงกระแสและหม้อแปลงแรงดัน
หลักการโครงสร้างและคุณลักษณะของรีเลย์ระบบป้องกัน
•การแบ่งโซนของระบบป้องกัน
การประสานการทำงานของรีเลย์
•การป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า บัส หม้อแปลง สายส่งและสายป้อน

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books