homeการจัดการเรียนรู้ระบบสารสนเทศ
personperson_add
การจัดการเรียนรู้ระบบสารสนเทศ

ผู้สอน
นางสาว สุธาทิพย์ ส่งเสริม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การจัดการเรียนรู้ระบบสารสนเทศ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12190

สถานศึกษา
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการเรียนรู้ระบบสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเรียนรู้ในด้านจัดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถเขียนโครงสร้างของระบบสารสนเทศได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)