homeการจัดการเรียนรู้ระบบสารสนเทศ
person
การจัดการเรียนรู้ระบบสารสนเทศ

ผู้สอน
นางสาว สุธาทิพย์ ส่งเสริม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการเรียนรู้ระบบสารสนเทศ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12190

สถานศึกษา
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา

คำอธิบายวิชา

การจัดการเรียนรู้ระบบสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเรียนรู้ในด้านจัดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถเขียนโครงสร้างของระบบสารสนเทศได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)