homeคอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัย
personperson_add
คอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัย

ผู้สอน
นาย อนุชิต วิเชียรชม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12192

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิจัยและเขียนรายงานวิจัย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)