home1/57 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
person
1/57 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

ผู้สอน
น.ส. ดวงทิพย์ รับพรดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
1/57 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12193

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วท 6002303 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)