home1/57 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
personperson_add
1/57 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

ผู้สอน
น.ส. ดวงทิพย์ รับพรดี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
1/57 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12193

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วท 6002303 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)