1/57 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
ผู้สอน

น.ส. ดวงทิพย์ รับพรดี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
1/57 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12193

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

วท 6002303 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.