homeการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์
personperson_add
การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
นางสาว พิมพ์ชนก ทักญาติ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12197

สถานศึกษา
โรงเรียนเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้ทั่วไป


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)