ผู้สอน
นางสาว พิมพ์ชนก ทักญาติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12197

สถานศึกษา

โรงเรียนเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช


คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้ทั่วไป