เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Introduction to Alternative Economics

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงทฤษฎีพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์ทางเลือก แนวทางการวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจภายใต้เศรษฐศาสตร์ทางเลือก นิเวศเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์พลังงานทางเลือก เศรษฐศาสตร์อิสลาม เศรษฐกิจพอเพียงได้ และสามารถประยุกต์เศรษฐศาสตร์ทางเลือกในการวิเคราะห์เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ