E-Learning

ผู้สอน
นางสาว พิมพ์ชนก ทักญาติ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
E-Learning

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12211

สถานศึกษา
โรงเรียนเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

บทเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)