เทคโนโลยีแป้ง

คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้ประโยชน์จากแป้งในงานอุตสาหกรรม