ห้องเรียนการเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล


ผู้สอน
นางสาว ปาริชาด พันทอง
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ห้องเรียนการเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

รหัสวิชา
1222

สถานศึกษา
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

คำอธิบายวิชา

เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล โดยใช้โปรแกรม  Microsoft  Access  2010


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books