ปฎิบัติเบี่ยงเบน2 อายุรกรรมหญิง
ผู้สอน

พ.จ.อ.หญิง นุชปิยา ทองโชติ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ปฎิบัติเบี่ยงเบน2 อายุรกรรมหญิง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12220

สถานศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

คำอธิบายชั้นเรียน

การปฎิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพเบี่ยงเบน ในช่วงวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ในชั้นเรียนนี้สำหรับนักเรียนที่ฝึกปฏิบัติการพยาบาล ที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.