เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปฎิบัติเบี่ยงเบน2 อายุรกรรมหญิง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การปฎิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพเบี่ยงเบน ในช่วงวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ในชั้นเรียนนี้สำหรับนักเรียนที่ฝึกปฏิบัติการพยาบาล ที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง