homeปฎิบัติเบี่ยงเบน2 อายุรกรรมหญิง
person
ปฎิบัติเบี่ยงเบน2 อายุรกรรมหญิง

ผู้สอน
พ.จ.อ.หญิง นุชปิยา ทองโชติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปฎิบัติเบี่ยงเบน2 อายุรกรรมหญิง

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12220

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การปฎิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพเบี่ยงเบน ในช่วงวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ในชั้นเรียนนี้สำหรับนักเรียนที่ฝึกปฏิบัติการพยาบาล ที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)