homeปฎิบัติเบี่ยงเบน2 อายุรกรรมหญิง
personperson_add
ปฎิบัติเบี่ยงเบน2 อายุรกรรมหญิง

ผู้สอน
person
พ.จ.อ.หญิง นุชปิยา ทองโชติ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ปฎิบัติเบี่ยงเบน2 อายุรกรรมหญิง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12220

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การปฎิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพเบี่ยงเบน ในช่วงวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ในชั้นเรียนนี้สำหรับนักเรียนที่ฝึกปฏิบัติการพยาบาล ที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)