ผู้สอน
พัชฎา บุตรยะถาวร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม.4/2 เรื่อง ระบบไหลเวียนเลือด


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12224

สถานศึกษา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบไหลเวียนเลือด (Circulatory System)