homeRisk assessment for Information Technology Systems
person
Risk assessment for Information Technology Systems

ผู้สอน
ภัทราพร วรินทรเวช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
Risk assessment for Information Technology Systems

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12229

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การประเมินความเสี่ยงด้านระบบวสารสนเทศ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)