homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทคโนฯ
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทคโนฯ

ผู้สอน
เพ็ญนภา สังข์ขาว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทคโนฯ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12238

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดเขาขุนพนม

คำอธิบายชั้นเรียน

-


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)