ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทคโนฯ

เพ็ญนภา สังข์ขาว

โรงเรียนวัดเขาขุนพนม

คำอธิบายชั้นเรียน

-