homeการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน (อ.ฑัชวงษ์)
person
การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน (อ.ฑัชวงษ์)

ผู้สอน
ผศ.ดร. ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน (อ.ฑัชวงษ์)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12239

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาประสิทธิภาพในการทำงานในองค์กร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)