homeการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน (อ.ฑัชวงษ์)
personperson_add
การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน (อ.ฑัชวงษ์)

ผู้สอน
ผศ.ดร. ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน (อ.ฑัชวงษ์)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12239

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาประสิทธิภาพในการทำงานในองค์กร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)