นางชาลิสา ศิริลาภ


ผู้สอน
นางสาว ชาลิสา ศิริลาภ
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
นางชาลิสา ศิริลาภ

รหัสวิชา
1224

สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

คำอธิบายวิชา
noมาเรียนกับเขาด้วยนheart ทุกคน...........winkheartlaugh

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books