เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ใช้ในการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์เบื้องต้น)