คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ผู้สอน

วรีภรณ์ แก้วสนั่น

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12241

สถานศึกษา
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.