ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Aunchalee keawlek

โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3