homeการสร้างแรงจูงใจ
person
การสร้างแรงจูงใจ

ผู้สอน
ธีรศักดิ์ มอดนวล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การสร้างแรงจูงใจ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12245

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สวัสดีครับ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)