homeรายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิค
personperson_add
รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิค

ผู้สอน
นาย ทศวัฒน์ โพธิ์ชัย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิค

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12255

สถานศึกษา
โรงเรียนเบญจประชาสรรค์

คำอธิบายชั้นเรียน

เว็บไซต์ประกอบการเรียนรู้เพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)