homeชั้น ป.5
personperson_add
ชั้น ป.5

ผู้สอน
นางสาว กาญจนา เอกชน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้น ป.5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12256

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดหัวอิฐ

คำอธิบายชั้นเรียน

ครู อาจารย์ เด็กนักเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)