homeชั้น ป.5
person
ชั้น ป.5

ผู้สอน
นางสาว กาญจนา เอกชน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้น ป.5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12256

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดหัวอิฐ

คำอธิบายวิชา

ครู อาจารย์ เด็กนักเรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)