ชั้น ป.5

กาญจนา เอกชน

โรงเรียนวัดหัวอิฐ

คำอธิบายชั้นเรียน

ครู อาจารย์ เด็กนักเรียน