ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /10

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับนักเรียนชั้น ม.1