homeมัธยมศึกษาปีที่ 1/10
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ 1/10

ผู้สอน
นางสาว ศจี เพิ่มพูล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1/10

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12261

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้เรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)