มัธยมศึกษาปีที่ 3

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนเกี่ยวกันเนื้อหาบทเรียนที่ชั้นมัธยมศึกษาควรรู้ ตลอดจนความรู้ทั่วไป ^^