ผู้สอน
นาย เบ็ลล่า เมืองโคตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3-2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12265

สถานศึกษา

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา


คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศุึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.