เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2-2
ผู้สอน

นาย เบ็ลล่า เมืองโคตร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2-2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12266

สถานศึกษา
โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.