homeม.3 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม
personperson_add
ม.3 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม

ผู้สอน
นาย สิรวิชญ์ แตงอ่อน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.3 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12268

สถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม

คำอธิบายชั้นเรียน

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสามารถหาความรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของคอมพิวเตอร์และสิ่งที่น่าสนใจได้ครับ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)