เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย ธีระวัฒน์ นาคชูทอง

โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม

ห้องเรียนนี้ เป็นห้องเรียนสำหรับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น