homeคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
person
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ผู้สอน
นาย ธีระวัฒน์ นาคชูทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12269

สถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนนี้ เป็นห้องเรียนสำหรับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)