homeฟิสิกส์พื้นฐาน
person
ฟิสิกส์พื้นฐาน

ผู้สอน
ธีรกร วิลาควง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ฟิสิกส์พื้นฐาน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12272

สถานศึกษา
Non

คำอธิบายวิชา

ฟิสิกส์พื้นฐานระดับชั้น ประถม-มัธยมศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)