homeฟิสิกส์พื้นฐาน
personperson_add
ฟิสิกส์พื้นฐาน

ผู้สอน
person
ธีรกร วิลาควง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ฟิสิกส์พื้นฐาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12272

สถานศึกษา
Non

คำอธิบายชั้นเรียน

ฟิสิกส์พื้นฐานระดับชั้น ประถม-มัธยมศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)