ฟิสิกส์พื้นฐาน
ผู้สอน

ธีรกร วิลาควง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ฟิสิกส์พื้นฐาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12272

สถานศึกษา
Non

คำอธิบายชั้นเรียน

ฟิสิกส์พื้นฐานระดับชั้น ประถม-มัธยมศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.