เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึ่ม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ในรายวิชานี้จะศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลประเภทต่างๆ เช่น array, link list, stack, queue, tree, graph การศึกษาอัลกอริทึมดำเนินงานกับข้อมูลในเรื่องการเรียงลำดับ และการค้นหาข้อมูล