คอมพิวเตอร์น่ารู้


ผู้สอน
นางสาว กรรณิกา เทพดำรงค์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 6 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์น่ารู้

Class ID
12284

สถานศึกษา
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
คำอธิบายวิชา

เรียนรูเรื่องคอม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)