homeCPE1236 ปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
person
CPE1236 ปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ผู้สอน
นาย กาญบัญชา พานิชเจริญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
CPE1236 ปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

Class ID
12290

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ยินดีต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่วิชา CPE1236 ปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)