homeวิชาคอมพิวเตอร์
personperson_add
วิชาคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
person
เอมิกา นัดกระโทก
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12296

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชานี้จะสอนเกี่ยวกับ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)