homeวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
personperson_add
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ผู้สอน
person
จักรกฤษณ์ วังราษฎร์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12297

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)