การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ (Corporate Photography)


ผู้สอน
พีรวัศ กี่ศิริ
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 9 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ (Corporate Photography)

รหัสวิชา
123

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การถ่ายภาพในปัจจุบันนี้ เป็นเรื่องสะดวก ง่าย ประหยัด ใครๆก็ถ่ายภาพได้ ชั้นเรียน ‘การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์’ นี้เป็นประสบการณ์ตรงของผู้สอนซึ่งอยู่ในอาชีพนี้มานาน มีความประสงค์จะถ่ายทอดความรู้ ความชำนาญให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องถ่ายภาพเพื่อนำไปใช้ในในการประชาสัมพันธ์องค์กร, ใช้ในการทำภาพประกอบคำบรรยาย, เอกสารเผยแพร่ต่างๆ รวมไปถึงหนังสือขนาดใหญ่เช่น รายงานประจำปี เป็นต้น

คำว่า Corporate Photography น่าจะเป็นการแตกแขนงความชำนาญในการถ่ายภาพให้เฉพาะทางยิ่งขึ้น โดยานิยมใช้ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อย่างกว้างขวาง ผู้บริหารและผู้ลงทุนอาจจะไม่มีโอกาสพบกันเลย และในยุคที่อินเตอร์เน็ทยังไม่ถือกำเนิดเช่นทุกวันนี้นั้น สิ่งพิมพ์ที่แสดงฐานะทางการเงินตามกฎหมายหรือที่เรียกว่า รายงานประจำปี Annual Report จึงเป็นสิ่งที่พัฒนาไปไกลมากในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้เห็นทั้งสถานะทางการเงิน และภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรม หรือการบริการนั้นๆ

การถ่ายภาพเพื่อจัดทำรายงานประจำปี อาจถือได้ว่าเป็นพัฒนาการขั้นสูงสุดขั้นหนึ่งใน ‘การสร้างภาพ’ เพื่อการประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรของเราให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับปณิธาน นโยบาย หรือความต้องการของผู้บริหาร

ผู้เรียนสามารถเข้าไปดูผลงานของผู้สอนได้ที่ www.peerakit.com

และสามารถติดต่อผู้สอนผ่านอีเมล์ [email protected] หัวข้อ ‘Class.in.th-Corporate Photography’


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books