ยางธรรมชาติ
ผู้สอน

เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ยางธรรมชาติ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12300

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักศึกษาส่งรายงานวันที่ 7 ตุลาคม 2557


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.