homeศ32101 ม.5/2
person
ศ32101 ม.5/2

ผู้สอน
นาย จำนงค์ กาญจนพันธ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศ32101 ม.5/2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12306

สถานศึกษา
โรงเรียนขนอมพิทยา สพม. 12

คำอธิบายวิชา

รายวิชานาฏศิลป์ ม.1/2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)