homeศ. 21103 ม. 1/4
person
ศ. 21103 ม. 1/4

ผู้สอน
นาย จำนงค์ กาญจนพันธ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศ. 21103 ม. 1/4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12308

สถานศึกษา
โรงเรียนขนอมพิทยา สพม. 12

คำอธิบายวิชา

รายวิชานาฏศิลป์  ม.1/4


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)