homeวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต_อังคาร
personperson_add
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต_อังคาร

ผู้สอน
อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต_อังคาร

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1231

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)