homeศ.23103 ม. 3/1
person
ศ.23103 ม. 3/1

ผู้สอน
นาย จำนงค์ กาญจนพันธ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 19 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศ.23103 ม. 3/1

หมายเลขของวิชา (Class ID)
12313

สถานศึกษา
โรงเรียนขนอมพิทยา สพม. 12

คำอธิบายวิชา

รายวิชานาฏศิลป์  ม. 3/1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)