homeชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
person
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ผู้สอน
นาง อารียา ยุทธการ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1232

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักเรียนที่สอน มีอายุ ระหว่าง 9-12 ปี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)