เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หน่วยที่ 1 เรื่อง เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด จำนวน 8 ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเรียกใช้งานโปรแกรม Word

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ส่วนประกอบของหน้าจอในโปแกรม Word

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เตรียมความพร้อมก่อนการใช้งาน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การใช้เมนูและแถบเครื่องมือ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การเลิกใช้งานและออกจากโปรแกรม Word