homeการจัดการธุรกิจเกษตรและอาหาร (Agribusiness and Food Management)
person
การจัดการธุรกิจเกษตรและอาหาร (Agribusiness and Food Management)

ผู้สอน
Mr. Anupong Wongchai
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการธุรกิจเกษตรและอาหาร (Agribusiness and Food Management)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12329

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เรียนรู้เกี่ยวกับระบบธุรกิจการเกษตรและอาหาร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)