การวางแผนยุทธศาสตร์
ผู้สอน

นาย ดร.สรฤทธ จันสุข

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การวางแผนยุทธศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1233

สถานศึกษา
กรมการพัฒนาชุมชน

คำอธิบายชั้นเรียน

การวางแผนยุทธศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารยุทธศาสตร์ทั้งระบบ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.