homeวิชาการสื่อสารข้อมูลทางการเกษตร 1_57
personperson_add
วิชาการสื่อสารข้อมูลทางการเกษตร 1_57

ผู้สอน
อาจารย์ สิทธิโชค พรรค์พิทักษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาการสื่อสารข้อมูลทางการเกษตร 1_57

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12330

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการสื่อสารข้อมูลทางการเกษตร 1_57


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)