homeวิชาการสื่อสารข้อมูลทางการเกษตร 1_57
person
วิชาการสื่อสารข้อมูลทางการเกษตร 1_57

ผู้สอน
อาจารย์ สิทธิโชค พรรค์พิทักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาการสื่อสารข้อมูลทางการเกษตร 1_57

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12330

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาการสื่อสารข้อมูลทางการเกษตร 1_57


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)