ทดลองเลือกสถานศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ทดลองเลือกสถานศึกษา ระบบไม่มีปัญหาเลือกได้เป็นปกติ