home721-511
person
721-511

ผู้สอน
นางสาว วีรยา คุ้มเมือง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
721-511

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12338

สถานศึกษา
PSU

คำอธิบายวิชา

รายวิชาการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ ส่วนของ chromatography


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)