homeการพัฒนาทักษะการคิดวิคราะห์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
personperson_add
การพัฒนาทักษะการคิดวิคราะห์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

ผู้สอน
อนุชา พิมศักดิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การพัฒนาทักษะการคิดวิคราะห์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12339

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนเพื่อการวิจัยการพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผลของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)