เกิดมาต้องชนะ

คำอธิบายชั้นเรียน

ชัยชนะย่อมเป็นของทุกคน